Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
2194 862a 500
Reposted frommoai moai viacheri cheri
5575 1b6a 500
Reposted fromnutt nutt viamodalna modalna
Sponsored post
5371 6093 500
rockyourmind, foods, 2010-2020.

So Long, and Thanks for All the Fish.
Reposted fromRockYourMind RockYourMind
6581 3b3b
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viacheri cheri
3092 7adc
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
3093 2a65
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
6717 b7c8 500
Reposted frompiehus piehus vianokturnal nokturnal
Kobieta odchodzi, kiedy kończy się dialog... Seks znajdzie wszędzie, dialog potrafią uprawiać nieliczni.
— A.N.
Reposted fromscharlotte0 scharlotte0 viairmelin irmelin
Nie powinieneś się zniechęcać tylko dlatego, że nie zawsze jest pięknie.
— Jonathan Franzen - "Wolność"
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaanakarenina anakarenina
0790 d9a6 500
Reposted byerrortryagainaura-lunarisdum-spiro-speronoelyajustonebullet
5893 e3d6 500
Reposted fromretro-girl retro-girl vianokturnal nokturnal

"Moim zdaniem, największą stratą dzieci w ostatnim trzydziestoleciu jest fakt, że nie istnieje dla nich żadna przestrzeń wolna od dorosłych. Nie ma już drzewa na podwórku, gdzie mogłyby przebywać same. Dawniej dzieci kształtowały swoje kompetencje społeczne w zabawie i komunikacji z innym dziećmi. Takiej możliwości już prawie nie mają, bo nawet kiedy są razem, to dookoła stoją dorośli, którzy się do wszystkiego wtrącają. Na dodatek, często są oni tak romantycznie lub idealistycznie usposobieni, że nie tolerują żadnych konfliktów. Niewesoło jest być dzisiaj dzieckiem z tymi dorosłymi, którzy nie odstępują ich na krok".

Jesper Juul "Przestrzeń dla rodziny"

1448 44bc 500
Reposted fromyolo28 yolo28 viatake-care take-care
8809 1999 500
Reposted fromfeegloo feegloo viaerrortryagain errortryagain
Kiedy znajdziesz kogoś, kto rozśmieszy cię w chwili, w której twoje serce chce płakać – trzymaj się go. Będzie tym, który zmieni twoje życie na lepsze.
— Brittainy C.Cherry - "Ogień, który ich spala"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaanakarenina anakarenina
1356 672c 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viahomczi homczi
4150 5627
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
6988 d42e 500
Reposted fromcontigo contigo viabylejaka bylejaka
6662 2de6
Reposted fromtosiaa tosiaa viabylejaka bylejaka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...