Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
mems
21:14
1123 fe04 500
mems
17:15
mems
17:14
mems
10:28
Reposted frombluuu bluuu
mems
10:28
mems
08:05
6746 42b6 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin
mems
21:17
Reposted frombluuu bluuu
mems
21:17
7311 a169
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viakarmacoma karmacoma
mems
21:16
2517 113b
Reposted frompiehus piehus viaoll oll
21:12
9169 892b 500
może karma wraca...
mems
21:10
4241 d4ea 500
Reposted fromniente niente vianieobecnosc nieobecnosc
mems
21:07
Uśmiechnij się do siebie. Obejmij ramionami. Bądź dla siebie dobra. Nawet jeśli dzisiaj chciałabyś po prostu zniknąć - zostań. Jutro też jest dzień. Wszystko będzie dobrze.
— Alice Bloom
Reposted fromMissTake MissTake vianieobecnosc nieobecnosc
mems
21:07
7003 3121 500
Reposted fromEtnigos Etnigos vianieobecnosc nieobecnosc
21:06
4777 9d3d 500
mems
20:00
8156 37cc 500
Reposted fromretro-girl retro-girl
mems
19:59

"Ja oczywiście nie jestem ponura jak noc. Ale cały czas w jakimś napięciu – jakbym jechała złym pociągiem".


— Tove Jansson "Listy"
Reposted frommerkaba merkaba viaretro-girl retro-girl
mems
19:59
8161 7198 500
Reposted fromretro-girl retro-girl
mems
19:57
mems
04:56
Wszystkiego Najlepszego z okazji urodzin.
mems
15:59
6395 f4bc
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viakiks kiks
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl