Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
mems
19:57
4014 8076
Reposted fromkarmacoma karmacoma
mems
19:56
- Co jest w życiu ważne?
- Szczegóły. Detale. Prostota. Tła uczuć, krajobrazu, czynności. Spokój.
— Andrzej Stasiuk
mems
14:17
7611 ba84 500
Reposted fromRowena Rowena
mems
14:15
1655 67d1 500
Reposted fromRowena Rowena
mems
14:14
2104 17e5
Reposted fromRowena Rowena
mems
14:11
5282 bf1c 500
Reposted fromsoftboi softboi viainnocuous innocuous
19:48
9681 69a2
Reposted fromrorqualmaru rorqualmaru viawislaczka wislaczka
mems
19:25
5185 ea73 500
That '70s Show S08E05
mems
19:20
1419 bc03
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viagwiazdeczka gwiazdeczka
mems
19:19
4689 28c1 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viagwiazdeczka gwiazdeczka
mems
19:18
2214 d5e0
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viagwiazdeczka gwiazdeczka
mems
19:18
Możesz mieć wysokie obcasy, garsonkę oraz groźną minę i być poważna jak koniec świata, a dla mnie i tak zostaniesz małą dziewczynką, którą trzeba ochronić przed burzą.
— Piotr Adamczyk
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viagwiazdeczka gwiazdeczka
mems
19:17
6465 e886 500
mems
19:15
mems
19:08
9399 cb2a 500
Obamas
Reposted fromRowena Rowena viaholymoly holymoly
mems
05:54
2599 07e8
Reposted fromobliviate obliviate viamizuka mizuka
mems
05:45
3716 c15f 500
jakie to prawdziwe
Reposted fromDontKillMe DontKillMe viahushhush hushhush
mems
05:42
2246 6a05
Reposted fromwecouldbeclose wecouldbeclose viahushhush hushhush
mems
05:41
1100 1c91
Reposted frommysweetheartt mysweetheartt viahushhush hushhush
mems
05:41
9688 ddb5
Reposted frompesy pesy viahushhush hushhush
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl