Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 21 2017

mems
23:14
(...) stałem, sam nie wiedząc, czy na coś czekam, czy wszystko już mi obojętne.
— Wiesław Myśliwski
mems
23:05
"Za długi był nasz uścisk.
Dokochaliśmy się 
do kości.
— Anna Świrszczyńska
Reposted fromrol rol vianicdostracenia nicdostracenia
23:03
mems
23:02
Bo tak mam jakoś porąbane w tym życiu, że zanim skończę się cieszyć, to już płaczę.
— Jarosław Borszewicz
23:00
6535 1b23 500
mems
23:00
8979 dafe
mems
23:00
Nie dotarło. Siedziała wkurwiona i zachowywała się jak milcząca idiotka. To niesamowite, że niektórzy nawet milcząc pierdolą głupoty.
— Ochocki, Vithren
Reposted fromvith vith vianicdostracenia nicdostracenia
mems
23:00
To był długi tydzień. Już w środę wydawało mi się, że nie dożyję soboty.
— Stephenie Meyer
mems
22:46
9889 f1e5 500
mems
22:43
Reposted frommyrla myrla viaphilomath philomath
22:43
3376 d877
Reposted frombrumous brumous viaphilomath philomath
22:20
3019 e24a 500
mems
22:19
Reposted frombluuu bluuu
mems
22:17
Reposted fromtfu tfu viaoll oll
mems
22:16
8855 55ea
Reposted fromoll oll
mems
17:40
1542 b2f7 500
Reposted fromparrtyzant parrtyzant viaflesz flesz
08:26
5660 512c
mems
08:23
2831 0e5f
Reposted fromoutoflove outoflove viahalfinlove halfinlove
mems
08:20
0895 1724
Reposted fromkarahippie karahippie viahalfinlove halfinlove
mems
07:30
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl